integracja sensoryczna

Deska rotacyjnasklep rehabilitacyjny
Sprzęt wykorzystywany w terapii do stymulacji układu przedsionkowego, a także do diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
Zobacz deskę rotacyjną w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii

 

integracja sensoryczna

Deska rotacyjna okrągłasklep rehabilitacyjny
Jeden z podstawowych przyrządów w terapii integracji sensorycznej. Stosowany do stymulacji przedsionkowej i diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
Zobacz deskę rotacyjną okrągłą w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii

 

integracja sensoryczna

Deskorolkasklep rehabilitacyjny
W terapii integracji sensorycznej wykorzystywana jest do stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Umożliwia ćwiczenia w pozycji siedzącej, klęczącej lub leżącej.
Zobacz deskorolkę w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii

 

integracja sensoryczna

Deskorolka okrągłasklep rehabilitacyjny
Powszechnie używany sprzęt w terapii SI do stymulacji przedsionkowej i proprioceptywnej. Może służyć do ćwiczeń w pozycji siedzącej, klęczącej i leżącej.
Zobacz deskorolkę okrągłą w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii

 

Równoważna kołyska 50/30 cmsklep rehabilitacyjnyintegracja sensoryczna

Przyrząd terapeutyczny wykorzystywany w celu stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego oraz do ćwiczeń równoważnych. 

Zobacz równoważnie kołyskę 50/30 cm w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii

 

 

 

Równoważnia kołyska 60/40 cmsklep rehabilitacyjnyintegracja sensoryczna
Sprzęt stosowany w terapii integracji sensorycznej do stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej i usprawniania równowagi. 
Zobacz równoważnię kołyskę w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii

 

 

 

integracja sensoryczna

Równoważnia kołyska 70/50 cmsklep rehabilitacyjny
W terapii integracji sensorycznej kołyska stosowana jest do kształtowania równowagi oraz stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
Zobacz równoważnię kołyskę 70/50 cm w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii

 

 

 

integracja sensoryczna

Równoważnia kołyska okrągłasklep rehabilitacyjny
Przyrząd służący do stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz do ćwiczeń równoważnych.
Zobacz równoważnię kołyskę okrągłą w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii

 

 

 

integracja sensoryczna

Równoważnia kładka Isklep rehabiltacyjny
Sprzęt wykorzystywany do ćwiczeń równoważnych. Składa się z 4 elementów umożliwiających tworzenie ścieżki w różnych kierunkach. 
Zobacz równoważnię kładkę I w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii.

 

 

integracja sensoryczna

Równoważnia kładka IIsklep rehabilitacyjny
Kładka II używana jest do kształtowania równowagi. Dzięki możliwości ustawienia kładki w pionie lub w poziomie uzyskujemy różne poziomy trudności.
Zobacz równoważnię kładkę II w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii
 

 

integracja sensoryczna

Beczkasklep rehabilitacyjny
Sprzęt wykorzystywany w terapii integracji sensorycznej do stymulowania trzech podstawowych układów: przedsionkowego, czucia głębokiego oraz czucia powierzchniowego.
Zobacz beczkę w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii
 

integracja sensoryczna

Maglownica małasklep rehabilitacyjny
Maglownica wykorzystywana jest do stymulacji układu proprioceptywnego, a także do rozwijania planowania ruchów.
Zobacz maglownicę małą w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii
 

integracja sensoryczna

Maglownicasklep rehabilitacyjny
Przyrząd terapeutyczny stosowany w terapii integracji sensorycznej do stymulacji proprioceptywnej oraz rozwijania planowania ruchowego.
Zobacz maglownicę w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii

 

integracja sensoryczna

Zjeżdżalnia rolkowasklep rehabilitacyjny
Sprzęt stosowany do ćwiczeń mających na celu stymulację układu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawy kontroli i płynności ruchów, napięcia mięśniowego, reakcji posturalnych.
Zobacz zjeżdżalnię rolkową w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii

 

integracja sensoryczna Miękki tunel sensorycznysklep rehabilitacyjny

Przyrząd wykorzystywany w terapii integracji sensorycznej przede wszystkim do stymulacji czucia głębokiego. 
Zobacz miękki tunel sensoryczny w sklepie rehabilitacyjnym Dar Terapii